Předmět činnosti

V obchodním rejstříku máme kromě jiných, uvedeny tyto činnosti:

Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, znehodnocování a ničení zbraní a střeliva.

Výzkum, vývoj, výroba, ničení, zneškodňovaní, zpracování, nákup a prodej výbušnin.

Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady.

Výroba pyrotechnických kleští.

V současné době převládá činnost v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady, výzkum a vývoj v oblasti výbušnin. Naše společnost Vám nabízí ekologickou likvidaci nebezpečných odpadů z automobilového průmyslu kategorie 16 01 10, zejména předepínačů bezpečnostních pásů, airbagů a pyrotechnických součástí ve fázi výroby a zpracování.